Thông báo tăng giá vận chuyển cân nặng

Đăng lúc 17/07/2021 17:15

Thông báo tăng giá vận chuyển cân nặng,

Những đơn hàng xuất kho TQ từ ngày 17/07/2021, sẽ tăng giá 2,000 đ/ kg, 

+ bảng giá mới cụ thể như sau: