Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 23/09/2021

Đăng lúc 23/09/2021 09:58

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 23/09/2021,

Kể từ  Thứ Năm ngày 23/09/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 23/09/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3695 VNĐ