Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 27/09/2021

Đăng lúc 27/09/2021 10:18

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 27/09/2021,

Kể từ  Thứ Hai ngày 27/09/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 27/09/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3720 VNĐ