Thông báo sửa tài khoản đặt đơn hàng

Đăng lúc 11/03/2022 12:33

Ordertietkiem thông báo thay đổi tài khoản nhận tiền

Từ thứ 6, ngày 11/3/2022 ordertietkiem thay đổi số tài khoản nhận tiền, mời quý khách đăng nhập vào tài khoản và vào phần quản lý đơn hàng để xem chi tiết tài khoản chuyển tiền đơn hàng,