Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 0h ngày 24/10/2022

Đăng lúc 24/10/2022 09:19

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 0h ngày 24/10/2022

Bắt đầu từ 0h Thứ Hai, ngày 24/10/2022, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 0h ngày 24/10/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3630 VNĐ