Thông Báo Tăng Giá Vận Chuyển cân nặng hàng mỹ phẩm, hoá chất, dung dịch, thực phẩm

Đăng lúc 05/12/2022 17:20

Ordertietkiem thông báo tăng giá vận chuyển cân nặng hàng đặc biệt
Các mặt hàng mỹ phẩm, hoá chất, dung dịch, thực phẩm sẽ tăng giá vận chuyển cân nặng 3k/kg cho đơn hàng nhập kho VN từ ngày 10/12/2022,