Thông Báo Chậm Thông Quan Đối Với Vận Chuyển Thường

Đăng lúc 03/09/2020 11:54

Thông Báo Chậm Thông Quan Đối Với đường Vận Chuyển Thường

Kính gửi quý khách,

Hiện tại đường vận chuyển thường đang rất chậm, vậy nên quý khách chỉ nên đặt những đơn không cần gấp ở đường vận chuyển thường này, 

Chúng tôi sẽ cập nhật thông báo mới nhất để thông báo cho quý khách,

Ordertietkiem thông báo để quý khách chủ động trong chọn đường vận chuyển,