Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá Từ Ngày 04/08/2021

Đăng lúc 04/08/2021 09:54

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 23/09/2021

OrderTietKiem thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 23/09/2021,

Kể từ 00h Thứ Tư ngày 04/08/2021, OrderTietKiem điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 04/08/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3680VNĐ