Thông báo thay đổi địa chỉ kho Trung Quốc

Đăng lúc 12/11/2022 10:10

Thông báo thay đổi địa chỉ kho Trung Quốc

  Khu vực kho Quảng Châu đã đẩy lùi được dịch bệch, Ordertietkiem thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định về kho Quảng Châu vẫn nhận và xuất hàng bình thường,