Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 29/09/2021

Đăng lúc 29/09/2021 09:08

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 29/09/2021, Kể từ  Thứ Tư, ngày 29/09/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 29/09/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3760 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 27/09/2021

Đăng lúc 27/09/2021 10:18

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 27/09/2021, Kể từ  Thứ Hai ngày 27/09/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 27/09/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3720 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 23/09/2021

Đăng lúc 23/09/2021 10:18

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 23/09/2021, Kể từ  Thứ Năm ngày 23/09/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 23/09/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3695 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá Từ Ngày 04/08/2021

Đăng lúc 23/09/2021 09:58

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 23/09/2021 OrderTietKiem thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 23/09/2021, Kể từ 00h Thứ Tư ngày 04/08/2021, OrderTietKiem điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 04/...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 93 bản ghi.